Cyfarfodydd

P-05-1014 Rhowch statws "gweithiwyr allweddol" i bractisau deintyddol a'u staff

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-1014 Rhowch statws "gweithwyr allweddol" i bractisau deintyddol a'u staff

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a, gan fod y deisebydd yn fodlon â’r ymateb gan y Gweinidog, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

 

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-1014 Rhowch statws "gweithiwyr allweddol" i bractisau deintyddol a'u staff

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Mynegodd y Pwyllgor ei siom ynghylch y diffyg

ymateb amserol i'r ddeiseb gan Lywodraeth Cymru, a chytunodd i ysgrifennu eto i ofyn am ymateb i hyn ac ymateb dilynol gan y deisebydd cyn ystyried y ddeiseb eto.