Cyfarfodydd

Capasiti’r Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol: Capasiti’r Senedd - 15 Mai 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar y cofnod o faterion a drafodwyd yn ystod digwyddiad i randdeiliaid y Pwyllgor ar gapasiti'r Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Cyflwyniad ysgrifenedig gan yr Athro Laura McAllister ynghylch mecanweithiau deddfwriaethol a Biliau drafft – Mai 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch deddfwriaeth pwyllgor – 22 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 7)

7 Capasiti’r Cynulliad: y dull o ymgynghori

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1  Cytunodd y Pwyllgor ei ddull o ymgynghori ar gyfer ei ymchwiliad i gapasiti’r Cynulliad.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar gapasiti'r Cynulliad – 10 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Cymuned Maesyfed ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Prospect ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Tref Llanandras a Norton ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Cymuned Pencraig ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Cyflwyniad ysgrifenedig gan unigolyn ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Capasiti’r Cynulliad: ystyried y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd hyd yma ar gyfer ei ymchwiliad i gapasiti’r Cynulliad.


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad – Goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019 – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar gapasiti'r Cynulliad – 28 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar gapasiti'r Cynulliad – 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 6)

Capasiti’r Cynulliad – ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law yn y digwyddiad trafod gyda rhanddeiliaid ar 6 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1   Ystyriodd y Pwyllgor nodyn ysgrifenedig ar y materion a godwyd yn ystod ei ddigwyddiad trafod â rhanddeiliaid ar gapasti’r Cynulliad, a chytunwyd i’w gyhoeddi.


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 5)

5 Trafod ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau’r ohebiaeth a chytunwyd arni yn amodol ar welliannau.

 


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti’r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti’r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Laura McAllister, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Diana Stirbu, London Metropolitan University

Dr Hannah White, Institute for Government

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar ddiwygio etholiadol y Cynulliad - goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr, gan gytuno y byddai ymateb drafft yn cael ei rannu ag Aelodau er mwyn iddynt gytuno arno.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Papur 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1  Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

Papur 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd i ymateb iddo.


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Ystyried gohebiaeth yn ymwneud â diwygio etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar ei ymateb i'r ohebiaeth a anfonwyd gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

CLA(5)-02-20 - Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, 16 Rhagfyr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Cynulliad maes o law.


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad at y Cadeirydd ynghylch goblygiadau posibl i bwyllgorau’r Cynulliad o unrhyw newid ym maint y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

Sesiwn tystiolaeth lafar am chapasiti'r Cynulliad - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

Sesiwn tystiolaeth lafar am chapasiti'r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda'r Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu