Cyfarfodydd

NDM7173 Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019

NDM7173 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Hydref 2019.

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.10

NDM7173 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Hydref 2019.

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.