Cyfarfodydd

Datganoli darlledu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.2)

3.2 Ymateb yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar 'Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.1)

3.1 Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad 'Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 20)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Archwilio datganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?

NDM7666 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, ‘Edrych ar ddatganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’ Fe’i osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mawrth 2021.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.37

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7666 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, ‘Edrych ar ddatganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mawrth 2021.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

4

54

Derbyniwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 18/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr at yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynghylch ffioedd y drwydded

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 25/02/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft. Gwnaed diwygiadau a chytunwyd y byddai'r fersiwn ddiwygiedig o'r adroddiad drafft yn cael ei ystyried yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 04/02/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau adroddiad drafft yr ymchwiliad i ddatganoli darlledu. Cytunodd y Pwyllgor i drafod iteriad pellach o'r adroddiad drafft yn ystod y sesiwn breifat yn y cyfarfod ar 25 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth ynghylch yr ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth ar gyfer y cyfryngau newyddion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod yr adroddiad drafft ar ddatganoli darlledu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i drafod yr adroddiad yn y cyfarfod ar 4 Chwefror 2021.

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ar yr astudiaeth ddichonoldeb ynghylch cerddoriaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Dyfodol Darlledu Cystadleuaeth y Chwe Gwlad

Gareth Davies, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Craig Maxwell, Undeb Rygbi Cymru

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Dyfodol Darlledu Cystadleuaeth y Chwe Gwlad

Huw Llywelyn Davies, Cyn-sylwebydd Rygbi i S4C

Carolyn Hitt, Newyddiadurwr

Andrew Weeks, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Ed Talfan, Severn Screen

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: cynhyrchwyr teledu annibynnol

Llion Iwan, Cwmni Da

Martyn Ingram, Made in Wales

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Martyn Ingram a Llion Iwan.

 


Cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Angharad Mair, Tinopolis

Euros Lewis, Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Angharad Mair ac Euros Lewis.

 


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Justin Lewis, Prifysgol Caerdydd

 


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Heledd Gwyndaf, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Aled Powell, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

 


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Huw Jones, Cyn-gadeirydd Bwrdd ac Awdurdod S4C

Martin Mumford, Nation Broadcasting

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Mae’r Pwyllgor yn cynnal digwyddiad fel rhan o’r ymchwiliad i ddatganoli darlledu. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 09.30 yn y Pierhead ym Mae Caerdydd. Os hoffech fod yn bresennol, gofynnwn ichi anfon neges at seneddDGCh@assembly.wales

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Trafodaeth ar 'Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr' a’r Ymchwiliad i Ddatganoli Darlledu: Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales

Magnus Brooke, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Rheoleiddio, ITV

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Rhodri Talfan Davies o BBC Cymru Wales, Owen Evans o S4C, Phil Henfrey o ITV Cymru Wales a Magnus Brooke o ITV i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Cynhyrchwyr Cynnwys Annibynnol

Martyn Ingram, Made in Wales

Angharad Mair, Tinopolis

Llion Iwan, Cwmni Da

Gareth Williams, Rondo Media

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Martyn Ingram o Gwnaed yng Nghymru, Angharad Mair o Tinopolis, Llion Iwan o Gwmni Da a Gareth Williams o Rondo Media  gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Dadansoddiad Academaidd

Ruth McElroy, Athro Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru

Caitriona Noonan, Uwch-ddarlithydd yn y Cyfryngau a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ruth McElroy o Brifysgol De Cymru a Caitriona Noonan o Brifysgol Caerdydd gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Cyrff Rheoleiddio

Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Grŵp ar gyfer Polisi Cynnwys a Chyfryngau, OFCOM

Hywel Wiliam, Pwyllgor Cynghori Cymru, OFCOM

Robert Andrews, Pwyllgor Cynghori Cymru, OFCOM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Kevin Bakhurst, Hywel Wiliam a Robert Andrews o OFCOM gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod y cylch gorchwyl drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr aelodau ar y cylch gorchwyl.

 


Cyfarfod: 14/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Ofcom o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y BBC ar bolisi trwydded deledu sy'n gysylltiedig ag oedran (dyfodol y consesiwn dros 75 mlwydd oed)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Ymweliad â phencadlys newydd BBC Cymru Wales

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil