Cyfarfodydd

Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â threfniadau llywodraethu amgylcheddol dros dro ar gyfer diwedd y cyfnod gweithredu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig – gwaith dilynol ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ystyried Adroddiad drafft y Pwyllgor ar Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Egwyddorion a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit - trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit - Ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit – sesiwn dystiolaeth 5

Anne Meikle, Head - World Wide Fund for Nature (WWF) Cymru

Llinos Price, Swyddog Polisi Cymru – Coed Cadw

Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anne Meikle, Pennaeth World Wildlife Fund (WWF) Cymru; Llinos Price, Swyddog Polisi Cymru, Coed Cadw; ac Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru.

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 3

Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol - Green Alliance

Dr Tom West, Cynghorydd y Gyfraith a Pholisi, Amgylchedd y DU - Client Earth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol, Green Alliance; a Dr Tom West, Cynghorydd y Gyfraith a Pholisi, Client Earth.

 

3.2 Cytunodd Green Alliance i ddarparu enghreifftiau i’r Pwyllgor o sefydliadau sy’n rheoli swyddogaethau cynghori a rheoleiddio.

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 2

Alan Hunt, Uwch Ymgynghorydd Polisi Brexit - Cyfoeth Naturiol Cymru

Ruth Jenkins, Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alan Hunt, Uwch Ymgynghorydd Polisi Brexit, Cyfoeth Naturiol Cymru; a Ruth Jenkins, Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol, Cyfoeth Naturiol Cymru.

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru at y Cadeirydd – dilyniant o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Egwyddorion a threfniadau llywodraethau amgylcheddol ar ôl Brexit – Trafod tystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3 and 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3 a 4.

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 4

Rebecca Williams, Cyfarwyddwr yng Nghymru, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Charlotte Priddy, Swyddog Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Williams, Cyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad Cymru; Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru; a Charlotte Priddy, Swyddog Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru.

 

 

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru at y Cadeirydd - Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit - Trafod y dystiolaeth a dderbyniwyd o dan eitem 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 4.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd - Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit - Briffio Preifat

Graham Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Uned Ymadael â’r UE a’r Strategaeth, Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig – Llywodraeth Cymru

Lori Frater, Pennaeth Polisi Amgylcheddol Strategol – Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor friff technegol gan Graham Rees a Lori Frater, Llywodraeth Cymru ar yr ymgynghoriad ar ‘Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit’.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit - Sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Richard Cowell, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dr Mary Dobbs, Cyfarwyddwr, Rhaglen Meistr yn y Gyfraith (MLaw), Ysgol y Gyfraith – Prifysgol Queen's, Belfast

Dr Ludivine Petetin, Darlithydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – Prifysgol Caerdydd

Dr Victoria Jenkins, Gweithgor Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU yng Nghymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Richard Cowell, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd; Dr Mary Dobbs, Cyfarwyddwr Rhaglen Cyfraith Meistr, Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Queen’s, Belfast; Dr Ludivine Petetin, Darlithydd Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd; Dr Victoria Jenkins, Gweithgor Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU Cymru.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at y Cadeirydd - Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth atodol gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol: