Cyfarfodydd

NDM7064 Dadl Fer

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Dadl Fer

NDM7064 Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Mynd i'r afael â'r cynnydd mewn sgamiau yng Nghymru.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.44

NDM7064 Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Mynd i'r afael â'r cynnydd mewn sgamiau yng Nghymru.