Cyfarfodydd

P-05-883 Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-883 - Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yng ngoleuni'r sylw a roddwyd i’r cyfleoedd cyfredol i ddysgu am hanes Cymru yn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu, ac addewid blaenorol y Dirprwy Weinidog i drafod sut y gall gwaith hyrwyddo ddatblygu naratif ehangach, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-883 Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a chytunodd i gadw golwg ar y mater a dychwelyd at y ddeiseb pan fyddant yn dechrau ystyried deiseb debyg Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am hanes Cymru y bydd pob disgybl yn ei ddysgu, yn ystod y misoedd nesaf.

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-883 Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ragor o ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu’n  ôl at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i godi’r pwyntiau pellach a wnaed gan y deisebydd ac i ofyn sut y gallai Llywodraeth Cymru geisio darparu naratif ehangach i’r amrywiaeth o fentrau sy’n cael eu cynnal mewn cysylltiad â hanes Cymru.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-883 Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am farn y deisebydd o ran yr ymateb a roddwyd gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth cyn penderfynu a ddylid cymryd camau pellach ynghylch y ddeiseb.