Cyfarfodydd

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd yr Aelodau y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·         Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Thwrci

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Gwlad yr Iâ

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Norwy

·         UK-Square Kilometre Array Observatory (SKAO)

3.2     Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chytundebau rhyngwladol.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a'r DU.

7.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn ynglŷn â’r cytundeb.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau adroddiad Dr Maria Garcia ar y Cytundeb Parhad Masnach rhwng y DU a Chanada.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r cytundebau a ganlyn:

6.1.1 Confensiwn Lugano

6.1.2 Cydnabyddiaeth Gilyddol rhwng y DU a Norwy o Ddyfarniadau Sifil

6.1.3 Cytundeb Fframwaith Pysgodfeydd y DU-Ynysoedd Ffaröe


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr rhwng y DU a Japan - 23 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr y DU a Japan - 16 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb Fframwaith Pysgodfeydd rhwng y DU a Norwy a’i nodi.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr y DU a Japan - 9 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb rhwng y DU ac UDA ar Drefniadau Diogelu Technoleg sy'n gysylltiedig â Chyfranogiad yr UD mewn Lansiadau i’r Gofod o'r DU ac fe’i nodwyd ganddynt

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd a nododd yr Aelodau'r Atodlenni Diwygiedig i'r Cytundeb ar Gaffael y Llywodraeth o ganlyniad i brotocol 2012 sy’n diwygio'r cytundeb ar gaffael y llywodraeth, gan ddod i rym mewn perthynas â’r Swistir.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch negodiadau yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a Chymdeithas Masnach Rydd Ewrop - 27 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 01/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi Deddf Derfynol

y Gynhadledd Ryngwladol a'r Penderfyniad gan Gynhadledd y Siarter Ynni mewn perthynas â'r Diwygiad i Ddarpariaethau sy’n Gysylltiedig â Masnach yn y Cytundeb Siarter Ynni

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r cytundebau canlynol:

·      Cytundeb rhwng Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a'r DU yn ategu eu Cytundeb o 1993 ar draffig rheilffyrdd rhwng Gwlad Belg a'r DU sy’n defnyddio Cysylltiad Sefydlog y Sianel

·      Cytundeb rhwng yr Iseldiroedd a'r DU ynghylch rheolaethau ffiniau ar draffig rheilffyrdd sy’n defnyddio Cysylltiad Sefydlog y Sianel

·      Cytundeb Arbennig rhwng Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a'r DU ynghylch materion diogelwch sy'n ymwneud â threnau sy'n defnyddio Cysylltiad Sefydlog y Sianel

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 13: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch y trefniadau gwahanu rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy - 28 Awst 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 10: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl - 24 Awst 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth at y Cadeirydd ynghylch Confensiwn Cyngor Ewrop ar Gydgynhyrchu Sinematig - 3 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1    Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl sy’n sicrhau y gall gwladolion y ddwy wlad bleidleisio yn etholiadau lleol y naill wlad a’r llall.

5.2    Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Prif Weinidog a’r Llywydd ynglŷn â’r Cytundeb.

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Cyfraith Ryngwladol Breifat (gweithredu cytundebau rhyngwladol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd Is-bwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd am ymchwiliadau Tŷ'r Arglwyddi ar y trafodaethau masnach - 9 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Cyfwerthedd data a masnach ddigidol - papur gan yr Athro Elaine Fahey - 20 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 02/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad Is-bwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar Gytundebau Rhyngwladol yr UE i'r modd y mae Senedd y DU yn craffu ar gytuniadau - trafod ymateb drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1    Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft, a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau gytundeb rhyngwladol yn ymwneud â Chyngor Ewrop: Confensiwn ar Gyd-gynhyrchu Sinematig.

4.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth am y cytundeb.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch negodiadau masnach y DU ag UDA - 4 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb ar y Trefniadau rhwng Gwlad yr Iâ,  Liechtenstein, Norwy a'r Deyrnas Unedig yn dilyn ymadawiad y DU ‘r UE, Trefniadau’r EEA a Chytundebau perthnasol eraill rhwng y DU a Gwladwriaethau EFTA yr AEE yn rhinwedd y ffaith bod y DU wedi bod yn aelod o’r UE.

6.1.1 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am y Cytundeb Gwahanu.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 3: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

7.1.1 y cytundeb sy’n sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig

Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Theyrnas

Moroco;

7.1.2 y cytundeb sy’n sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig

Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Theyrnas

yr Iorddonen

7.1.3; y cytundeb sy’n sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig

Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth

Kosovo;

7.1.4 y cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad rhwng Teyrnas Unedig

Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, a Gweriniaeth

Wsbecistan.

7.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chytundebau Moroco, yr Iorddonen a Kosovo:

7.2.1 i geisio gwybodaeth bellach am eu rhan wrth drafod y cytundebau hyn (a hefyd yr holl gytundebau cydgysylltiad eraill y bwriedir eu trosglwyddo fel rhan o Raglen y Cytundeb Parhad Masnach), ac

7.2.2 i ddarganfod a yw Llywodraeth Cymru wedi codi unrhyw faterion

mewn perthynas â'u cymhwyso mewn meysydd cymhwysedd datganoledig.

7.3 Cytunodd yr Aelodau i nodi cytundeb Uzbekistan.

 

 


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1        Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r cytundebau a ganlyn:

6.1.1   y DU/Swistir: Transitional Agreement on Social Security for a Temporary Period following the Withdrawal of the UK, ac

6.1.2   Economic Partnership Agreement between the Southern African Customs Union and Mozambique and the UK.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb partneriaeth a chydweithredu strategol rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Georgia.

6.1.2  Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

6.2.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb yn sefydlu Cyd-gysylltiad rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Lebanon.

6.2.2  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

6.3.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb yn sefydlu Cyd-gysylltiad rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Tiwnisia.

6.3.2  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch gwaith craffu'r Cynulliad ar gytundebau rhyngwladol - 9 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar gytundebau rhyngwladol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad.

5.2     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 2: Papur ar gytundebau rhyngwladol gan Ricardo Pierera

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Montenegro ac fe’i nodwyd ganddynt.

6.2     Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i gael rhagor o wybodaeth am ran Llywodraeth Cymru yn y broses drafod.

 

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau a chytunodd i nodi Mynediad y DU-UDA i Ddata Electronig at Ddiben Gwrthweithio Troseddau Difrifol, ac Adeiladu a Gweithredu Cyfleuster Laser Electron-Pelydr-X Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor Gytundeb Masnach Rydd y DU/Korea a Chytuniad Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bobl sy’n Ddall, â Nam ar eu Golwg, neu ag Anabledd Argraffu fel arall.

7.1.1  Cytunodd y Pwyllgor i adrodd ar Gytundeb Masnach Rydd y DU/Korea.

7.1.2  Cytunodd i nodi Cytuniad Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bobl sy’n Ddall, â Nam ar eu Golwg, neu ag Anabledd Argraffu fel arall.

 


Cyfarfod: 14/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cytundebau rhyngwladol - 3 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 14/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd yr Aelodau a’r panel y broses o graffu ar gytundebau rhyngwladol.

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn friffio breifat ar gytundebau rhyngwladol

Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

Jonathan Price, Llywodraeth Cymru

Owain Morgan, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

5.1     Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio breifat ar gytundebau rhyngwladol gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

5.2     Atebodd y swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Craffu ar gytundebau rhyngwladol: proses graffu ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1     Trafododd yr aelodau'r broses graffu ddrafft a chytunwyd i wneud gwaith pellach yn y maes hwn.

 

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 8 - Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch masnach ryngwladol - 9 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 10: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch rhwymedigaethau rhyngwladol sy’n rhwymo’r DU – 12 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr aelodau i gyflwyno adroddiad ar Gytuniad y DU-Portiwgal ar hawliau pleidleisio cilyddol ar gyfer etholiadau lleol a Chytuniad y DU-Lwcsembwrg ar hawliau pleidleisio cilyddol ar gyfer etholiadau lleol.

6.2 Trafododd yr Aelodau y cytundebau a ganlyn a'u nodi:

6.2.1 Atodlenni Newydd ac Atodlenni Diwygiedig i'r Cytundeb Diwygiedig ar Gaffael y Llywodraeth o ganlyniad i gytuniad Awstralia

6.2.2 Cytundeb y DU-Swistir ar fynediad i'r farchnad lafur am gyfnod pontio dros dro a'r Cytundeb Rhyddid Symud Pobl

6.2.3 Cytundeb yn sefydlu Sefydliad Rhyngwladol Gwinwydd a Gwin

6.2.4 Cytundeb Coffi Rhyngwladol 2007

6.2.4 Cytundeb Siwgr Rhyngwladol 2007

6.2.6 Cytundeb cysylltiadau y DU-Canolbarth America

6.3 Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gadarnhau a gafodd testun y cytundeb ei rannu â hwy unwaith yr oedd yn sefydlog.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd ynghylch rhwymedigaethau rhyngwladol sy’n rhwymo’r Deyrnas Unedig – 3 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd ynghylch rhwymedigaethau rhyngwladol sy’n rhwymo’r Deyrnas Unedig.

 


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd a nododd yr Aelodau gytundeb masnach y DU a gwledydd yr Andes.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch yr adroddid ar y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a’r DU – 7 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan Michael Gove AS at y Cadeirydd ynghylch polisi coedwigaeth - 23 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd yr Aelodau i gyflwyno adroddiad ar y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a’r DU oherwydd hepgoriadau sylweddol yn ei gwmpas o'i gymharu â pherthynas bresennol yr UE â Gwlad yr Iâ a Norwy o dan gytundeb yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

9.2 Trafododd yr Aelodau gytundeb y DU / Norwy ar drafnidiaeth ffyrdd rhyngwladol, a’i nodi.

9.3 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth i ofyn iddo egluro sut y mae telerau cytundeb y DU / Norwy ar drafnidiaeth ffyrdd ryngwladol yn wahanol i'r rhai ar gyfer trafnidiaeth ffyrdd o dan Gytundeb presennol yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y cytundebau a ganlyn:

·         Cytundeb parhad masnach UK-CARIFORUM

·         Cytundeb parhad masnach Gwlad yr Iâ-Norwy

·         Cytundeb Partneriaeth Wirfoddol y DU-Indonesia ar Orfodaeth Cyfraith Coedwigoedd, Llywodraethu a'r Fasnach mewn Cynhyrchion Pren

·         Cytundeb y DU-Belarws ynghylch Cludo Cerbydau Modur Rhyngwladol

7.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i ofyn am eglurhad o'i ddatganiad ar gyfrifoldeb am bolisi coedwigaeth yn y DU.

 

 

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cytunodd yr Aelodau i adrodd ar y cytundebau canlynol oherwydd materion a nodwyd yn y cytundebau a allai effeithio ar Gymru:

·         Cytundeb Masnach rhwng y DU a’r Swistir

·         Cytundeb masnach Palesteina

·         Cytundeb masnach Israel

6.2     Trafododd yr Aelodau’r cytundebau canlynol:

·         Cytundeb 1994 ar Gaffael Llywodraeth

·         Cytundeb Diwygiedig ar Gaffael y Llywodraeth

·         Cytundeb cyd-gydnabyddiaeth rhwng y DU a'r Unol Daleithiau

·         Cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a'r DU ar gyd-gydnabod tystysgrifau cydymffurfio ar gyfer offer morol

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ystyried dull y Pwyllgor o graffu ar gytundebau rhyngwladol a osodwyd gerbron Senedd y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau a derbyniodd ddull y Pwyllgor o graffu ar gytundebau rhyngwladol a osodwyd gerbron Senedd y DU.

7.2 Cytunodd yr Aelodau i adrodd ar dri o'r cytundebau oherwydd materion a nodwyd yn y cytundebau a allai effeithio ar Gymru. Cytunodd y Pwyllgor i beidio ag adrodd ar y cytundebau a ganlyn:

 

  • Y DU/Seland Newydd: Cytundeb ar Gydnabyddiaeth Gilyddol mewn perthynas ag Asesiad Cydymffurfiaeth.
  • Y DU/Awstralia: Cytundeb ar Gydnabyddiaeth Gilyddol mewn perthynas ag Asesiad Cydymffurfiaeth, Tystysgrifau a Marciau.
  • Y DU/Chile: Cytundeb ar Fasnach mewn Cynhyrchion Organig.
  • Cytundeb Trafnidiaeth Ffyrdd gyda Serbia.
  • Cytundeb Trafnidiaeth Ffyrdd gyda Kasakstan.
  • Cytundeb Trafnidiaeth Ffyrdd gyda'r Swistir.
  • Cytundeb Hedfan gyda'r Swistir.