Cyfarfodydd

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.26 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

 

 


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Nodi Wythnos Rhyng-ffydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.39

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2020

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.29

 

Am 16.38 a 17.02 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro am gyfanswm o 13 munud am resymau technegol.

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - I'W GYHOEDDI FEL DATGANIAD YSGRIFENEDIG


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Diwrnod Cofio'r Holocost

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.13


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru - wedi'i ohirio tan 11 Mehefin

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon tan 11 Mehefin

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Glasbrintiau Cyfiawnder

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Gwneud Cymru'n Genedl Noddfa

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.53


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Gwneud Cymru'n Genedl Noddfa - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon