Cyfarfodydd

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru - Gweinyddu nawdd cymdeithasol yng Nghymru: Tystiolaeth o ddiwygiadau posib - 14 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor adroddiad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru: Gweinyddu nawdd cymdeithasol yng Nghymru - tystiolaeth am ddiwygiadau posibl:

 


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru - 13 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Gohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru - 16 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru – 5 Rhagfyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar newidiadau.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Lywodraeth yr Alban ynghylch Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth yr Alban ynghylch Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni'n well

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gohebiaeth i’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i fudd-daliadau yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth i'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i fudd-daliadau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Mark Isherwood AC ynghylch y Gronfa Gymdeithasol ar gyfer taliadau angladd – 21 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Mark Isherwood AC ynghylch y Gronfa Gymdeithasol ar gyfer taliadau angladd

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurder ar nifer o faterion.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 6

Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau & Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Linda Davis, Pennaeth trechu tlodi a Chysylltiadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

·       Linda Davis, Pennaeth Trechu Tlodi a Chysylltiadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 a 5

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 4

Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·       Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·       Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 3

Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

·       Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 5

Rachel Cable, Oxfam Cymru

Samia Mohamed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

   Rachel Cable, Oxfam

   Samia Mohamed

 

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 2

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan;

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 1

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·        Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·        Cian Siôn, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

 

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad â’r Alban

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3. 

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Ymchwiliad i ddatganoli budd-daliadau lles: trafod dull gweithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1.    Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad i ddatganoli budd-daliadau lles a chytunodd arno.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu