Cyfarfodydd

WS-30C(5)34 - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 WS-30C(5)34r - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 62 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 3 Ionawr 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 63  Llythyr at Brif Weinidog Cymru, 11 Rhagfyr 2018:

CLA(5)-02-19 – Papur 64 – Datganiad Diwygiedig

CLA(5)-02-19 – Papur 65 – Sylwebaeth Ddiwygiedig

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig diwygiedig a’r sylwebaeth.    

 

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 WS-30C(5)34 - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 31 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 32 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch y pwyntiau a nodwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad mewn perthynas â'r datganiad ysgrifenedig.