Cyfarfodydd

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Kevin Foster AS, Gweinidog y Cyfansoddiad, ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Kevin Foster AS ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-25-19 – Papur 15 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-25-19 – Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Hawliau pleidleisio i garcharorion 23 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Gohebiaeth at y Llywydd ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Llywydd ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Tystiolaeth ategol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar hawliau pleidleisio i garcharorion

Papurau 5a a 5b

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiau.


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Gorchymyn Gwasanaeth Carchardai 4650 cyfredol ar Hawliau Pleidleisio Carcharorion

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Gorchymyn Gwasanaeth Carchardai 4650 cyfredol ar Hawliau Pleidleisio Carcharorion.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymgysylltu â grwpiau dioddefwyr yng nghyd-destun hawliau carcharorion i bleidleisio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth yr Alban mewn perthynas ag ymgysylltu â grwpiau dioddefwyr yng nghyd-destun pleidleisio i garcharorion.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: Papur ar y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol ar yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Etholiadol (Is-adran Llywodraeth Leol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

·       Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Etholiadol (Is-adran Llywodraeth Leol)

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i roi gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch pa gamau y gellid eu cymryd pe bai carchar yn Lloegr yn penderfynu peidio â chydweithredu ag unrhyw newid posibl yn y gyfraith i alluogi carcharorion o Gymru i bleidleisio.   

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit mewn perthynas â'r ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit mewn perthynas â'r ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

Hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3. 

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 5

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

·       Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

·       Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

 

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 6

Barwnes Newlove, y Comisynydd Dioddefwyr

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·        Barwnes Newlove, y Comisiynydd Dioddefwyr

3.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Barwnes Newlove

·       i ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch a yw unrhyw faterion sy’n gysylltiedig â hawliau dioddefwyr yn dod o fewn cymhwysedd datganoledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 3 a 4

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 3

Bernie Bowen-Thompson, Prif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Bernie Bowen-Thomson, Prif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

 

6.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Bernie Bowen-Thompson i ysgrifennu at y Pwyllgor ar ôl rhoi ystyriaeth bellach i’r gwahaniaethau demograffig mewn safbwyntiau ar roi’r hawl i garcharorion benywaidd bleidleisio. Cytunodd hefyd i ofyn i’w timoedd a yw eu staff wedi trafod rhoi’r hawl i garcharorion bleidleisio gyda dioddefwyr troseddau.

 

6.3 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at Bernie ynghylch unrhyw gwestiynau nas chyrhaeddwyd.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 4

Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor Cymru, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor Cymru, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 4 a 5

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5. 

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 2

Mark Day, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Yr Ymddiriedolaeth Ddiwygio Carchardai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Mark Day, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 1

Dr Robert Jones, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dr Greg Davies, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Dr Robert Jones, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Dr Greg Davies, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod dull gweithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor ei ddull craffu a chytunodd arno.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu