Cyfarfodydd

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro - y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Oherwydd bod David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Elin Jones, gyda chefnogaeth Gwyn Price, Lynne Neagle, ac fe'i hetholwyd.


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Etholwyd David Rees yn Gadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 24/02/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Ar ôl cael ei henwebu gan Russell George AC, etholwyd Bethan Jenkins AC yn Gadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22.

 


Cyfarfod: 23/10/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Cafodd William Powell ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 06/02/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Yn absenoldeb Dafydd Elis-Thomas, etholwyd Mick Antoniw yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Yn absenoldeb Dafydd Elis-Thomas, etholwyd William Powell yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Yn absenoldeb Dafydd Elis-Thomas, etholwyd William Powell yn Gadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22.

 

 


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Cafodd William Powell ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 10/07/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

2.1 Cafodd David Rees ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Cafodd David Rees ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 01/07/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Galwodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro. Enwebwyd Lynne Neagle gan Rebecca Evans, ac etholwyd Lynne Neagle yn Gadeirydd dros dro.


Cyfarfod: 18/04/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

6.1 Nid oedd angen cynnig y Cynnig.

 


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Cafodd William Powell ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 19/03/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Galwodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro. Enwebodd Darren Millar Vaughan Gething, a gafodd ei ethol yn dilyn hynny.

 


Cyfarfod: 18/03/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Galwodd y Clerc am enwebiadau i ethol Cadeirydd dros dro. Enwebwyd Mick Antoniw gan Vaughan Gething, ac fe'i etholwyd yn Gadeirydd yn unol â hynny.


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer busnes heddiw

Cofnodion:

1.1 Cafodd Julie Morgan ei hethol yn Gadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ethol Cadeirydd Dros Dro o dan Reol Sefydlog 17.22 ar gyfer y cyfarfodydd a gynhelir ar 5 ac 19 Gorffennaf

Cofnodion:

4.1 Cafodd William Powell ei ethol yn Gadeirydd dros dro ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar 5 a 19 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 I benodi Cadeirydd dros dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

Cofnodion:

1.1 Gofynnodd y Clerc am enwebiadau i benodi Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22. Gwnaeth Mohammad Asghar enwebu Andrew RT Davies, ac fe’i penodwyd ar gyfer y cyfarfod hwn.

 


Cyfarfod: 15/05/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ethol Cadeirydd Dros Dro

Cofnodion:

Galwodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

Enwebodd Russell George Joyce Watson, a gafodd ei eilio gan Kirsty Williams. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill. Etholwyd Joyce Watson yn Gadeirydd.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ethol Cadeirydd Dros Dro o dan Reol Sefydlog 17.22

Cofnodion:

1.1 Etholodd y Pwyllgor Vaughan Gething fel Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn a’r cyfarfod yn y prynhawn.


Cyfarfod: 01/12/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ethol Cadeirydd dros dro, o dan Reol Sefydlog 17.22, ar gyfer y cyfarfod a gynhelir yn y prynhawn ar 1 Rhagfyr

Cofnodion:

3.1 Cafodd William Powell ei ethol yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod a gynhelir yn y prynhawn ar 1 Rhagfyr.


Cyfarfod: 22/11/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i benodi Cadeirydd dros dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

1.1 Gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd dros dro i’r Pwyllgor o dan Reol Sefydlog 17.22. Cafodd Andrew RT Davies ei enwebu gan Mohammad Asghar. Drwy hynny, penodwyd Andrew RT Davies yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfod hwn a chyfarfod nesaf y Pwyllgor, ar 6 Rhagfyr 2011.


Cyfarfod: 08/11/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i benodi Cadeirydd dros dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

Cofnodion:

1.1        Gofynnodd y Clerc am enwebiadau am Gadeirydd dros dro i’r Pwyllgor o dan Reol Sefydlog 17.22. Cafodd Andrew RT Davies ei enwebu gan Mohammad Asghar, a chafodd ei ethol yn briodol drwy hynny yn Gadeirydd.