Cyfarfodydd

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch effaith Brexit ar y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, treftadaeth a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd yr Aelodau i drafod y papur hwn yn ystod rhan breifat y cyfarfod.


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Effaith Brexit ar y sector celfyddydau, diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • Papur 5

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Gwybodaeth ychwanegol gan Equity

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Ymateb gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 1

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Simon Brindle, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pontio Ewropeaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 3

Yr Athro Claire Gorrara, Athro Astudiaethau Ffrangeg, Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd

Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr, y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 2

Pauline Burt, Prif Weithredwr, Ffilm Cymru Wales

Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Zélie Flach, Swyddog Ewropeaidd, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Gofynnodd y Pwyllgor am adborth gan Eluned Haf ynghylch canlyniad ei chyfarfod â Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ar 23 Hydref 2018.