Cyfarfodydd

Statutory Instruments requiring Consent: Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 14)

Trafodaeth ar Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Offerynnau Statudol y mae angen rhoi cydsyniad iddynt: Ymadael â’r UE


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Adolygu'r offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 16 – Adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at y Llywydd: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 11 Ionawr 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 18 –Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 4 Rhagfyr 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Adolygu'r Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C

CLA(5)-03-19 – Papur 13 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur adolygu a chytunodd i osod adroddiad byr gerbron y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

Offerynnau Statudol sy’n gofyn am Gydsyniad: Brexit: Ystyriwyd yn flaenorol


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

CLA(5)-01-19 – Papur 10 – Offerynnau statudol ag adroddiadau clir

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Ymadael â'r UE


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

Offerynnau Statudol sy'n gofyn am Ganiatâd yn unol â Rheol Sefydlog 30A - Ymadael yr UE


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

CLA(5)-28-17 – Papur 13 – Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur wedi'i ddiweddaru ar ymdrin â Datganiadau Ysgrifenedig a wneir o dan Reol Sefydlog 30C.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu