Cyfarfodydd

Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 1: Adroddiad ar Berfformiad Rhwydwaith Tramor Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Arglwydd Boswell ynghylch cysylltiadau rhyng-sefydliadol y DU a’r UE ar ôl-Brexit - 12 Chwefror 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol – rhan dau – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a'i cytuno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth gan Mick Antoniw AC a Bethan Sayed AC at y Cadeirydd ynghylch yr adroddiad ar ‘Berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y Dyfodol’ - 23 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Perthynas Cymru ag Ewrop - rhan dau - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Perthynas Cymru ag Ewrop – rhan dau: sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Andrew Gwatkin, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch perthynas Cymru â'r UE yn y dyfodol - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol – rhan dau – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol – rhan dau – sesiwn dystiolaeth

Syr Emyr Jones Parry, Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Auriol Miller, y Sefydliad Materion Cymreig

Walter May, GlobalWelsh 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 12 - Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch y berthynas ag Ewrop yn y dyfodol – 11 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol - rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Dr Rachel Minto, Prifysgol Caerdydd

Dr Christopher Huggins, Prifysgol Suffolk

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol - rhan dau: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: ystyried y drafodaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Tom Jones, aelod o’r Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewropeaidd

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Y Cynghorydd Syr Albert Bore, arweinydd Dirprwyaeth y DU ar Bwyllgor y Rhanbarthau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.