Cyfarfodydd

Corff llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar drefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/06/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

6. Trafod yr adroddiad byr drafft ar lywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit a'r Flaenrhaglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Corff llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit: gweithdy i randdeiliaid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i egwyddorion amgylcheddol a threfniadau llywodraethu ôl-Brexit: sesiwn ragarweiniol

Dr Victoria Jenkins, Athro Cyswllt - Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Richard Cowell, Athro mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol - Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Maria Lee, Cyfarwyddwr Canolfan UCL ar gyfer y Gyfraith a'r Amgylchedd - Coleg Prifysgol Llundain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Athro Maria Lee, Dr Victoria Jenkins a'r Athro Richard Cowell gyflwyniad ar y mater, gan ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.