Cyfarfodydd

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol - gohebiaeth gan nifer o sefydliadau

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth gan amrywiol sefydliadau.


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sy'n deillio o'i ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

7.1.    Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 6

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Angharad Thomas-Richards, Cynghorwr y Rhaglen Diwygio Etholiadol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

·       Angharad Thomas-Richards, Cynghorwr y Rhaglen Diwygio Etholiadol, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Gweinidog Tai ac Adfywio i ddarparu'r eitemau a ganlyn:

·       nodyn briffio ar gynnydd y cwricwlwm newydd mewn ysgolion arloesi, sy'n cynnwys llinyn sy'n annog disgyblion i fod yn ddinasyddion iach a gweithredol yng Nghymru;

·       y daflen a luniwyd gan Gyngor Dinas Bryste ar ei waith ynghylch amrywiaeth;

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2,3 a 4. 

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 5

Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid

Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

·       Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid

·       Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

·       Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 4

Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

·       Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

·       Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

·       Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

·       Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 3

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

·       Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

·       Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

·       Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 1

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Siân Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

·       Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Siân Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

·       Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

 

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 2

Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

 

 

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol – dadansoddiad o’r arolwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y dadansoddiad o'r arolwg ar gyfer yr ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol - trafod dull gweithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o gynnal yr ymchwiliad, a chytunwyd ar y cylch gorchwyl.