Cyfarfodydd

Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Buddsoddiad rhanbarthol ar ôl Brexit - 20 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 5 - Llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd – Polisi buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit – 25 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 11 Hydref 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i gymeradwyo unrhyw newidiadau pellach drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Y prif faterion

Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit - 2 Gorffennaf 2018

Papur 5 - Materion allweddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a thrafododd y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 8 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Peter Ryland, Prif Swyddog Gweithredu, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; a Peter Ryland, Prif Swyddog Gweithredu, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar ei ymchwiliad i baratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 7 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig)

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig; Tim Render, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Materion Gwledig; a Tony Clark, Pennaeth Cyllid, Adnoddau Naturiol a Bwyd ar ei ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Steve Fothergill, Prifysgol Hallam, Sheffield

Yr Athro David Bell, Prifysgol Stirling

Yr Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Yr Athro Steve Fothergill

Papur 4 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Yr Athro David Bell

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Steve Fothergill o Brifysgol Sheffield Hallam, yr Athro David Bell o Brifysgol Stirling a'r Athro Terry Marsden o Brifysgol Caerdydd fel rhan o'i ymchwiliad i baratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 5 (Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth)

Alan Bermingham, y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alan Bermingham o'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth fel rhan o'i ymchwiliad i baratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 4 (Sefydliad Bevan)

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Sefydliad Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan, fel rhan o'i ymchwiliad i baratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Dr Hywel Ceri Jones)

Dr Hywel Ceri Jones, Cyn Lysgennad Cyllid Ewropeaidd

 

Cofnodion:

8.1 Cafodd sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor gyda Dr Hywel Ceri Jones, Cyn-lysgennad Cyllido'r UE ei chanslo oherwydd salwch.  Yn lle hynny, cyflwynodd Dr Hywel Ceri Jones dystiolaeth ysgrifenedig i lywio ymchwiliad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru)

Julie Morgan AC, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru

Dr Grahame Guilford, Llysgennad Cyllid yr UE

Sioned Evans, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Dr Grahame Guilford

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie Morgan AC, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru; Dr Grahame Guilford, Llysgennad Cyllid yr Undeb Ewropeaidd; a Sioned Evans, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar ei ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd, Cyngor Abertawe a Dirprwy Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a llefarydd ar Ddatblygu Economaidd, Ewrop ac Ynni

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a Dirprwy Arweinydd a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Ddatblygu Economaidd, Ewrop ac Ynni; a Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ei ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

Papur 4 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Pecyn ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol at y Cadeirydd - Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru - 21 Mai 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Digwyddiad i randdeiliaid

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3RD

 

Bydd y digwyddiad yn gyfle i'r Pwyllgor glywed barn rhanddeiliaid ar:

 

·         y paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru; a

 

·         Cyllideb Ddrafft arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i'r paratoadau ariannol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd: dull o gynnal gwaith craffu

Papur 7 – Dull o gynnal y gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal ei ymchwiliad i'r paratoadau ariannol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Paratoadau ariannol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd: papur cwmpasu

Papur 2 - Paratoadau ariannol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor sut y bydd yn cynnal ei ymchwiliad ynghylch paratoadau ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd a chytunodd i ystyried y cylch gorchwyl mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Effaith y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - Papur cwmpasu

Papur 1 - Yr effaith wrth i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd - Papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried papur cwmpasu ar baratoad ariannol Cymru ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd.