Cyfarfodydd

Gweithredu Deddf Cymru 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rheoliadau Deddf Cymru 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2017

PTN 4 – Rheoliadau (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y rheoliadau.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch y Prif Ddiwrnod Penodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru – Deddf Cymru 2017: Prif Ddiwrnod Penodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 8 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 7 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gweithredu Deddf Cymru 2017: Llythyr gan y Llywydd (18 Awst 2017) a llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru (17 Medi 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017.

 


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

Mae'r holl lythyrau isod yn cyfeirio at y dyddiad ar gyfer y prif ddiwrnod penodedig.

 

Papur i’w nodi 17 - Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

 

Papur i’w nodi 18 - Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

 

Papur i’w nodi 19 - Llythyr gan y Llywydd at y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS - y prif ddiwrnod penodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod ymateb i'r llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r llythyr i roi gwybod i'r Llywydd y dylai dyddiad y prif ddiwrnod penodedig fod yn Ebrill 1, 2018, nid 6 Ebrill 2018 fel y nodir yn y llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, os yw'r diwrnod i gyd-fynd â'r model cadw pwerau yn dod i rym.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Deddf Cymru 2017 - llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Trafod llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

  • Llythyr o'r Llywydd

Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Gweithredu Deddf Cymru 2017: Prif ddiwrnod penodedig

Papur 4 - Llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017 - 11 Gorffennaf 2017

Papur 5 – Nodyn cyngor cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y prif ddiwrnod penodedig arfaethedig a chytunodd i ymateb i'r Llywydd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd mewn perthynas â Gweithredu Deddf Cymru 2017.

 


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cymru 2017: Llythyr gan y Llywydd (11 Gorffennaf, 2017)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cymru 2017: Llythyr gan y Llywydd (11 Gorffennaf, 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, Gweithredu Deddf Cymru 2017, 11 Gorffennaf 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 15 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweithredu Deddf Cymru 2017, 10 Gorffennaf 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunwyd i’w hystyried yn y sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Trafodaeth am yr ohebiaeth ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 21– Nodyn Cyngor Cyfreithiol 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunwyd i ymateb i'r Llywydd.