Cyfarfodydd

Prentisiaethau yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglŷn â sefyllfa'r Gymraeg mewn rhaglenni Prentisiaeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglŷn â Dulliau Amgen o Gwblhau Prentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Prentisiaethau yng Nghymru

NDM6716 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Brentisiaethau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Chwefror 2018.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 1 Mai 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.52

NDM6716 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Brentisiaethau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Chwefror 2018

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod adroddiad drafft - Prentisiaethau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7.)

7. Trafod yr adroddiad drafft - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-01-18(p13) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gyrfa Cymru – Cyngor gyrfaoedd

Graham Bowd, Prif Weithredwr Dros Dro, Gyrfa Cymru

Debra Williams, Cadeirydd, Gyrfa Cymru

Cofnodion:

5.1 Atebodd Graham Bowd a Debra Williams gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Barn rhanddeiliaid – Cyngor gyrfaoedd

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Claire Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol, Colegau Cymru

Joshua Miles, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil
  • EIS(5)-26-17(p2) Colegau Cymru (Saesneg yn unig)
  • EIS(3)-26-17(p3) Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Ffederasiwn Busnesau Bach (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda rhanddeiliaid


Cyfarfod: 19/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Gyrfa Cymru ynglŷn â gwaith craffu’r Pwyllgor ar y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ar 27 Medi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur trafod - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

  • Papur trafod (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth ynghylch prentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Crynodeb o’r gweithdai allgymorth a’r cyfweliadau – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Tynnwyd yr eitem yn ôl


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru

Sam Huckle, Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Jo Banks, Pennaeth y Gangen Polisi Gyrfaoedd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Julie James AC, Sam Huckle a Jo Banks gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Iwan Thomas, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Rhanbarthol, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru

Karen Higgins, Partneriaeth dysgu, medrau ac arloesi – Y de-ddwyrain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Iwan Thomas, Jane Lewis a Karen Higgins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Colegau Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, Colegau Cymru

Nicola Thornton-Scott, Prifathro Cynorthwyol – Sgiliau, Grŵp Colegau NPTC

David Jones, Prif Weithredwr, Coleg Cambria

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Rachel Bowen, Nicola Thornton-Scott a David Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Prifysgolion Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol De Cymru

Kieron Rees, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie Lydon a Kieron Rees gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gyrfa Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Shirley Rogers, Director of Service Delivery, Gyrfa Cymru

Leon Patnett, Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, Gyrfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Shirley Rogers a Leon Patnett gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i Brentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Sarah John, Cadeirydd cenedlaethol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jeff Protheroe a Sarah John gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Bydd y Pwyllgor yn cynnal ymweliadau allanol fel rhan o'i ymchwiliad i Brentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil - Ymweliad Pwyllgor