Cyfarfodydd

Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/03/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Bargen Ddinesig Bae Abertawe a Bargen Twf Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Bargen Dinas, Ranbarth Bae Abertawe

Jonathan Burns, Bargen, Ddinesig Bae Abertawe

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe, Jonathan Burnes, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Bae Abertawe, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Alwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 03/03/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Bargen Twf Canolbarth Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys

Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol, Bargen Twf Canolbarth Cymru

Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys, Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol, Bargen Twf Canolbarth Cymru, Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Yr Economi a’r Amgylchedd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 02/12/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD): Adrodiad ar Ddatblygu Rhanbarthol

Maria-Varinia Michalun, Uwch Reolwr Prosiect a Dadansoddwr Polisi, Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

 

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-25-20- Papur 1: Papur Briffio

Cofnodion:

2.1 Bu Maria-Varinia Michalun, Uwch Reolwr Prosiect a Dadansoddwr Polisi, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Cynghorydd Rob Stewart a Martin Nicholls gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr Drafft: Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 21

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 31/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglen, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Iwan Prys Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 31/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, y Cynghorydd Rosemarie Harris, David Powell ac Eifion Evans gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Y diweddaraf ar Fargeinion Dinesig: Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Cynghorydd Rob Stewart a Mark James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y diweddaraf ar Fargeinion Dinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Cynghorydd Andrew Morgan a Kellie Beirne gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

NDM6634 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Fargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Tachwedd 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Ionawr 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.43

NDM6634 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Fargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Tachwedd 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Trafod ymateb Llywodraeth Cymru - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod adroddiad drafft - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch Bargeinion Dinesig a’r Economïau Rhabarthol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.7.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch Bargeinion Dinesig a'r Economïau Rhanbarthol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gwybodaeth ychwanegol gan y Ffederasiwn Busnesau Bach - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 05/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Tyfu Canolbarth Cymru - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Ellen ap Gwyn, Cadeirydd Tyfu Canolbarth Cymru, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Cllr Gareth Lloyd, Deiliad Portffolio dros Adfywio, Cyngor Sir Ceredigion

Cllr Martin Weale, Deiliad Portffolio dros Adfywio, Cyngor Sir Powys

Cllr Myfanwy Alexander, Deiliad y Portffolio Addysg, Cyngor Sir Powys

Mike Shaw, Swyddog Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Y Cyng Ellen ap Gwyn, y Cyng Gareth Lloyd, y Cyng Martin Weale, y Cyng Myfanwy Alexander a Mike Shaw gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 05/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Gwenllian Roberts Dirprwy Cyfarwyddwr, Yr Uned Ynni Cymru Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AC, Gwenllian Roberts, Tracey Burke a Jo Salway gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 21/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Panel busnes - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

Paul Byard, Cyfarwyddwr cenedlaethol – Cymru, EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr

John Brunt, Uwch Reolwr Rhwydwaith, Grŵp Gweithgynhyrchu’r Canolbarth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Paul Byard a John Brunt gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 21/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

Mark Drakeford AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Jo Salway, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth Cymru

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllid Strategol Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mark Drakeford AC, Jo Salway a Debra Carter gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 21/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Yr Athro Dylan Jones-Evans - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Atebodd Dylan Jones-Evans gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

2.2 Bydd yr Athro Dylan Jones-Evans yn anfon dogfen at y Pwyllgor y mae Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn gweithio arni gyda'i gilydd mewn cysylltiad â Bargen Ddinesig Caerdydd.

2.3 Trafododd yr Athro Dylan Jones-Evans hefyd ddogfen y mae'n gobeithio ei hanfon mewn cysylltiad â Bargen Ddinesig Abertawe.


Cyfarfod: 15/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Ymweliad â Glasgow - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dogfennau ategol:

  • Amserlen yr ymweliad â Glasgow a threfniadau teithio (Saesneg yn unig)
  • Cyflwyniad gan Gabinet Dinas-ranbarth Glasgow i Bwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd yr Alban ynghylch bargeinion dinas-ranbarth (Saesneg yn unig)
  • Cyflwyniad gan Ffederasiwn Busnesau Bach i Bwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd yr Alban ynghylch bargeinion dinas-ranbarth (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sefydliad Bevan – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Dr Victoria Winckler gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe, Bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Rob Stewart a Mark James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bargen Dwf Gogledd Cymru – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Ashley Rogers, Cadeirydd, Cyngor Busnes Gogledd Cymru

Colin Everett, Prif Weithredwr, Sir y Ffint / Prif Weithredwr Arweiniol Cais Twf

Stephen Jones, Cydgysylltydd Rhanbarthol ar gyfer CLlLC yng Ngogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ashley Rogers, Colin Everett a Stephen Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Andrew Morgan, Cadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Sheila Davies, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Andrew Morgan a Sheila Davies gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 15/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur cwmpasu - Bargeinion dinesig a'r economi ranbarthol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-08-17 (p2) Papur cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar fargeinion dinesig a'r economi ranbarthol yng Nghymru