Cyfarfodydd

Craffu ar Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: cyfarwyddyd ynghylch cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: Craffu ar yr Adroddiad Etifeddiaeth: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: Craffu ar yr Adroddiad Etifeddiaeth

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Adroddiad Etifeddiaeth (Sbarduno Newid i Bobl Hyn)

Papur 2 - Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2017-18

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

2.2 Cytunodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i roi gwybodaeth ychwanegol am y canllawiau diogelu o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â Dementia

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â Dementia

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r adroddiad ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r adroddiad ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2015-16 a Rhaglen Waith y Comisiynydd ar gyfer 2016-17. - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar Adroddiad Blynyddol 2015-16 a'i Rhaglen Waith ar gyfer 2016-17.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2015-16 a Rhaglen Waith y Comisiynydd ar gyfer 2016-17

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd y Pwyllgor Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ynghylch ei hadroddiad blynyddol 2015-16 a'i Rhaglen Waith ar gyfer 2016-17.