Cyfarfodydd

Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno Metro

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru, ynghylch: Diweddariad Dyfodol y Rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 29/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Craffu cyffredinol ar Trafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Scott Waddington, Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price a Scott Waddington gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch trefniadau ariannol masnachfraint y rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â Chadeirydd dros dro Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 25/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch y Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru

NDM6510 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad i'r Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Mehefin 2017.

Dogfen ategol
Ymateb gan Lywodraeth Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.34

NDM6510 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad i'r Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Mehefin 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod yr adroddiad drafft – Y Fasnachfraint Rheilffyrdd a'r Metro

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-14-17 (p8) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod yr adroddiad drafft – Masnachfraint y Rheilffyrdd a'r Metro

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-13-17 (p7) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Atebodd Ken Skates AC a Simon Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Yr Adran Drafnidiaeth – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Eddie Muraszko, Dirprwy Gyfarwyddwr, Marchnad Canolbarth a Gogledd Lloegr a Chymru, Yr Adran Drafnidiaeth

Stuart White, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Gwasanaethau Rhwydwaith Llundain a De Ddwyrain Lloegr, Yr Adran Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Eddie Muraszko a Stuart White gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Network Rail – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Alexia Course, Cyfarwyddwr Rhaglen (Llwybr Masnachol a Newid), Network Rail

James Jackson, Prif Noddwr Rhaglen Ailfasnachfreinio a’r Metro, Network Rail

Tim James, Pennaeth Strategaeth a Cynllunio, Network Rail

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Alexia Course, James Jackson a Tim James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Panel o'r sector peirianneg – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Ed Evans, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Neil Sadler

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ed Evans, Neil Sadler a Keith Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 29/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafnidiaeth i Gymru – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

James Price, Cadeirydd, Trafnidiaeth Cymru

Geoff Ogden, Rheolwr gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price a Geoff Ogden gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 29/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Undebau llafur ym maes trafnidiaeth – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Mick Cash, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT)

Andrew Hudd, Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Cymru a De-orllewin Lloegr, Cymdeithas Gysylltiedig y Peirianwyr Locomotifau a Diffoddwyr Tân (ASLEF)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mick Cash ac Andrew Hudd gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 29/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cwmni prydlesu cerbydau rheilffordd – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Olivier Andre, Cyfarwyddwr Masnachol, Porterbrook Leasing Company

Stephen McGurk, Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Chaffael, Porterbrook Leasing Company

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Olivier Andre a Stephen McGurk gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Rail Delivery Group - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Richard Evans, Pennaeth Polisi Gwasanaethau i Deithwyr, Rail Delivery Group

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Richard Evans gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Andrew Morgan, Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cllr Huw David, Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Roger Waters, Swyddog arweiniol, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Andrew Morgan, Huw David a Roger Waters gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Sefydliadau defnyddwyr rheilffyrdd annibynnol - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru Wales

Mike Hewitson, Pennaeth Polisi, Transport Focus

Sharon Hedges, Rheolwr Rhaglen Masnachfraint, Transport Focus

David Beer, Rheolwr Rhanddeiliaid, Transport Focus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Rowland Pittard, Mike Hewitson, Sharon Hedges a David Beer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Academyddion - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Stuart Cole, Athro Emeritws Trafnidiaeth, Prifysgol De Cymru

Mark Lang, Ymchwilydd Ymgynghorol Economaidd-Gymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Stuart Cole a Mark Lang gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 09/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Masnachfraint y Rheilffyrdd a'r Metro: Ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion a dderbyniwyd.


Cyfarfod: 09/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gogledd Cymru a Glannau Dyfrdwy - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglen, Bwrdd uchelgais economaidd gogledd Cymru

Huw Jenkins, Rheolwr Datblygu Polisi, Merseytravel

Councillor Samantha Dixon, Cadeirydd, Tasglu Rheilffyrdd Trawsffiniol Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Iwan Prys Jones, Samantha Dixon a Huw Jenkins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 01/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Matthew Mortlock, Cyfarwyddwr Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Emma Giles, Arweinydd Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Atebodd Huw Vaughan Thomas (Archwilydd Cyffredinol Cymru), Matthew Mortlock ac Emma Giles o Swyddfa Archwilio Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 05/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch amserlen o ran y fasnachfraint rheilffyrdd a'r metro.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.