Cyfarfodydd

P-05-715 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/11/2017 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-715 Gwahardd Cynhyrchu, Gwerthu a Defnyddio Maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod y mater wedi bod yn destun sylw manwl yn ddiweddar gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion y pwyllgor hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1)

Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i ddefnyddio maglau yng Nghymru – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Trafod yr adroddiad drafft ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gohiriwyd y drafodaeth ynghylch yr eitem hon.

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch defnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Rhagor o wybodaeth gan y Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Nododd yr Aelodau y papurau.


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Lles anifeiliaid: defnyddio maglau yng Nghymru

Glynn Evans, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain

Rachel Evans, y Gynghrair Cefn Gwlad

Mike Swan, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Helgig  

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Helgig, y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Saethu a Chadwraeth a'r Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Lles anifeiliaid: ystyried y dystiolaeth sy'n ymwneud â defnyddio maglau yng Nghymru

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Lles anifeiliaid: defnyddio maglau yng Nghymru

Rhiannon Evans, y Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon

Jordi, Casamitjana, y Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon

Simon Wild, Ymgyrch Genedlaethol yn erbyn baglau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ar ddefnyddio maglau gan y Gynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon a'r Ymgyrch yn Erbyn Maglau

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch defnyddio maglau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 29/11/2016 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-715 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal sesiwn graffu ar ddefnyddio maglau ar 30 Tachwedd 2016.

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn y sesiwn graffu hon, ac i ystyried y ddeiseb mewn cyfarfod yn y dyfodol, ochr yn ochr â diweddariad â ddisgwylir gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 27/09/2016 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 2)

2 P-05-715 A Gwahardd Cynhyrchu, Gwerthu a Defnyddio Maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i anfon yr ohebiaeth a gafwyd hyd yn hyn at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a gofyn am gael ein hysbysu am ganlyniadau'r trafodaethau sy’n cael eu hwyluso gan Lywodraeth Cymru cyn penderfynu a ddylid gweithredu ymhellach yn ddiweddarach.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu