Cyfarfodydd

Datganiadau o fuddiant

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/11/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 11/07/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 20/06/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 09/05/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Datganodd y Llywydd fuddiant (anariannol) mewn perthynas ag Eitem 8, fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol 2022, a fydd yn digwydd yn Nhregaron.


Cyfarfod: 14/03/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 31/01/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 13/12/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 08/11/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 27/09/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 12/07/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 15/03/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau ffurfiol o fuddiant.


Cyfarfod: 08/02/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 07/12/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 02/11/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 28/09/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 13/07/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd dim datganiadau ffurfiol i’w datgan.

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  Nododd David Rowlands ei fod yn aelod o'r Pwyllgor Diwygio Etholiadol.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.


Cyfarfod: 23/09/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd Datganiadau o Fuddiant.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 09/07/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd Datganiadau o Fuddiant.


Cyfarfod: 04/06/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 30/04/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 19/03/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 26/02/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 22/01/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 04/12/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 06/11/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant


Cyfarfod: 25/09/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 17/07/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 12/06/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 05/04/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 20/03/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 27/02/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 26/01/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 05/12/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

 


Cyfarfod: 11/07/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 30/06/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 16/06/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

 

 


Cyfarfod: 17/03/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan Buddiannau


Cyfarfod: 02/12/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Gofynnodd Peter Black AC a David Melding AC i’r cofnodion nodi eu bod yn ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn Aelodau’r Cynulliad.


Cyfarfod: 21/10/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiad o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 25/06/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau


Cyfarfod: 21/05/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 05/03/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 09/02/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 04/12/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 17/11/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 03/11/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 29/09/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 17/09/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 07/07/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 26/06/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 18/06/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 26/03/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 06/03/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 13/02/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 30/01/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 21/11/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.


Cyfarfod: 11/11/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.

 


Cyfarfod: 17/10/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 

 


Cyfarfod: 18/07/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 03/07/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 27/06/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 20/06/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 06/06/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 16/05/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 02/05/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 18/04/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 28/02/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 07/02/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 24/01/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 16/01/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 03/12/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 29/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 12/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 05/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.


Cyfarfod: 22/10/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.


Cyfarfod: 27/09/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 12/07/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 28/06/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 14/05/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i’w datgan.


Cyfarfod: 08/03/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiant.

 


Cyfarfod: 02/02/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

 


Cyfarfod: 24/11/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 20/10/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 22/09/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.


Cyfarfod: 14/07/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.


Cyfarfod: 29/06/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Datganodd Rhodri Glyn Thomas fuddiant yn y drafodaeth ar gyfer y contract arlwyo yn eitem 5. Er nad oedd ganddo fuddiant uniongyrchol yn yr un o’r sefydliadau a oedd wedi tendro am y contract, yr oedd wedi cyfathrebu fel Aelod Cynulliad â staff y Comisiwn am y mater.


Cyfarfod: 16/06/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Datganodd Angela Burns AC fuddiant mewn cysylltiad â’r drafodaeth ar drefniadau ar gyfer llety rhent i Aelodau sydd â phlant.