Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/03/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod Adroddiad Gwaddol Drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad gwaddol drafft.

 


Cyfarfod: 25/02/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad gwaddol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad gwaddol.

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip - strydoedd diogelach a chydraddoldeb i bobl anabl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip - strydoedd diogelach a chydraddoldeb i bobl anabl.

 


Cyfarfod: 07/12/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytuno arni.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan unigolyn ynghylch strydoedd diogelach a chydraddoldeb i bobl anabl - 23 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch y materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru mewn perthynas ag anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.9.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru mewn perthynas ag anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am y materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 02/06/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytuno arni.


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ystyried llythyr gan y Llywydd ynghylch deddfwriaeth yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd mewn perthynas ag deddfwriaeth yn y dyfodol a chytunwyd i ymateb iddo.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch adolygu cylch gwaith y Pwyllgor – 30 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.12a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch adolygu cylch gwaith y Pwyllgor - 30 Gorffennaf 2019

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar flaenoriaethau ar gyfer tymor yr hydref.


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â'r ymgynghoriad ar y rhaglen waith tair blynedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â'r ymgynghoriad ynghylch blaenraglen waith tair blynedd.


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Haf 2019: blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019.


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Trafod y flaenraglen waith – tymor y gwanwyn 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.    Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i ymgymryd â’r ymchwiliadau a ganlyn:

        pleidleisio carcharorion;

        datganoli gweinyddu budd-daliadau lles;

        Bathodynnau Glas;

        cartrefi gweigion.


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod y llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Llywydd a chytunodd i gynnal ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

8.2 Mae Pwyllgor wedi cytuno i wneud gwaith ar ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn yn y sector preifat

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â'r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â'i flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynllunio strategol - Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd ar ffordd ymlaen.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip at y Llywydd ynghylch craffu ar baratoadau ar gyfer Cyfrifiad Poblogaeth 2021.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Llythyr oddi wrth Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip at y Llywydd ynghylch craffu ar baratoadau ar gyfer Cyfrifiad Poblogaeth 2021.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, a chytunodd i drafod nifer o ymholiadau mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd ynghylch Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch Senedd@Delyn.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni. Cytunwyd i gynnal ymchwiliad i swyddogaeth byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Cytunwyd hefyd ar y dull o gynnal yr ymchwiliad i Hawliau Dynol

 

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Blaenraglen waith – hydref 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2017 a chytunodd i ystyried ymholiadau posibl yn fanylach.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch deisebau cyfredol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.8.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch y deisebau presennol.


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cynllunio Strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei gyfeiriad strategol a’i ddulliau o weithio.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

·         Cytuno cylch gorchwyl yr ymchwiliad i hawliau dynol

·         Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried a thrafod materion yn ymwneud â'i flaenraglen waith y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor gan gynnwys Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches a Phlant ar eu Pen eu Hunain

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.41

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

Trafod y flaenraglen waith.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Y flaenraglen waith - trafod busnes cynnar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor drafodaeth am fusnes cynnar ac ystyriodd flaenraglen waith ddrafft ar gyfer tymor yr hydref.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i gyfarfod ar ddechrau tymor yr hydref i drafod ei flaenoriaethau o fewn ei bortffolio. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i sesiwn graffu i drafod rôl a blaenoriaethau Tasglu’r Cymoedd a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

5.3 I ddechrau ei raglen waith, cytunodd y Pwyllgor i ymgymryd â darn o waith craffu ar ôl deddfu ar weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, a gaiff ei gynnal yn ystod tymor yr hydref.

5.4 I helpu i lywio rhaglen waith tymor hwy y Pwyllgor, cytunodd i ysgrifennu at randdeiliaid dros yr haf i ofyn am eu barn ar y blaenoriaethau, a’r posibiliadau ar gyfer cynnal ymchwiliadau yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Trafodaeth ar rôl y Pwyllgor a busnes cynnar

Dogfennau ategol:

  • ELGC(5)-01-16 Papur 1 Cyfrifoldebau'r pwyllgor ac ymchwiliadau posibl yn y dyfodol
  • ELGC(5)-01-16 Papur 1 Atodiad 1 Cylch gwaith y Pwyllgor (Saesneg yn unig)
  • ELGC(5)-01-16 Pauer 1 Atodiad 2 Llythyr y Llywydd at y Cadeirydd ar ei etholiad
  • ELGC(5)-01-16 Papur 1 Atodiad 3 Ymchwiliadau posibl (Saesneg yn unig)
  • ELGC(5)-01-16 Papur4 Atodiad 4 Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i Aelodau a Chadeiryddion Pwyllgorau