Cyfarfodydd

Gweithgaredd y Pwyllgor ar gyfer y dyfodol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/12/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith: Gwanwyn 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafodwyd a nodwyd y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau y Flaenraglen Waith.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r Pwyllgor ym mis Hydref er mwyn ei holi ynghylch Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) arfaethedig.

 


Cyfarfod: 10/07/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Adolygiad o’r flwyddyn

FIN(4)-13-13 papur 3

Dogfennau ategol:

  • Papur 3

Cofnodion:

6.1 Gwahoddwyd y Pwyllgor i adolygu ei waith dros y flwyddyn flaenorol.


Cyfarfod: 26/06/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

FIN(4)-11-13 Papur 3

Dogfennau ategol:

  • Papur 3 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 The Committee discussed the Forward Work Programme.

5.2 The clerking team agreed to provide the Committee with a list of forthcoming Finance Committee meeting dates.


Cyfarfod: 05/12/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ystyried y rhaglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllor ei blaenraglen ddrafft ar gyfer tymor y gwanwyn 2013.


Cyfarfod: 25/10/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ystyried y rhaglen waith ddrafft - tymor yr hydref 2012

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei raglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref 2012.

 


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith y Pwyllgor - Hydref 2012

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei raglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2012.


Cyfarfod: 02/05/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Penderfyniad ar fusnes y Pwyllgor yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod busnes y Pwyllgor ar gyfer y dyfodol.

 


Cyfarfod: 14/03/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliadau posibl y Pwyllgor yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei weithgareddau yn y dyfodol.


Cyfarfod: 29/02/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliadau posibl y Pwyllgor yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Gohiriodd y Pwyllgor y drafodaeth ar ymchwiliadau posibl yn y dyfodol ar gyfer cyfarfod arall.


Cyfarfod: 11/01/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried blaenraglen waith gwanwyn 2012

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei raglan waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2012.


Cyfarfod: 07/07/2011 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid a gweithgaredd y Pwyllgor ar gyfer y dyfodol

FIN(4) 02-11(p2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y pwyllgor ei gylch gwaith a’i raglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2011 a gwaith arfaethedig y pwyllgor