Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Pwyllgor Menter a Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith Gwanwyn 2016

Dogfennau ategol:

 • Blaenraglen Waith Gwanwyn 2016 (Saesneg yn unig)
 • Briff Ymchwil ar Raglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2016 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith.


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • Y Flaenraglen Waith

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith.


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Ymchwiliad i’r Seilwaith Rheilffyrdd yng Nghymru - Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

 • Ymchwiliad i’r Seilwaith Rheilffyrdd yng Nghymru - Papur Cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

9.1 Gohiriwyd yr eitem hon hyd nes cyfarfod y Pwyllgor ar 15 Gorffennaf.


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith ar gyfer yr hydref.

Dogfennau ategol:

 • Blaenraglen Waith yr Hydref gyda Chyflwyniad

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Flaenrglen Waith yr hydref.


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papur Cwmpasu Economi Morol

Dogfennau ategol:

 • Economi Morol yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu Economi Morol.


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Trafodaeth am hyd a lled yr Ymchwiliad Etifeddiaeth

Dogfennau ategol:

 • Papur cwmpasu yr ymchwiliad etifeddiaeth (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu ar Etifeddiaeth.


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Trafodaeth am y Flaenraglen Waith ym maes Trafnidiaeth

Dogfennau ategol:

 • Papur Cwmpasu - Trafnidiaeth (Saesneg yn unig)
 • Briff cyfreithiol - Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu ar Drafnidiaeth.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • Blaenraglen waith Haf 2015

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Flaenraglen Waith Haf 2015.


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • EBC(4)-02-15 (p.3) Blaenraglen Waith Haf 2015 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith ar gyfer haf 2015.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodwyd y flaenraglen waith ar gyfer gwanwyn 2015.


Cyfarfod: 12/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • EBC(4)-15-14 (p2) Blaenraglen Waith

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Trafod y Flaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-05-14(p.1) – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

 • EBC(4)-05-14(p.1) – Blaenraglen waith

Cofnodion:

 

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

1.2 Penderfynodd y Pwyllgor i gynnal dau ymchwiliad yn ystod tymor yr haf, sef ymchwiliad dilynol i sgiliau ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg; ac ymchwiliad i Dwristiaeth.

 

1.3 Penderfynodd y Pwyllgor hefyd i gynnal dau ymchwiliad dilynol diwrnod o hyd: i Borthladdoedd ac i Interreg.

 

1.4 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried cynnal ymchwiliad i’r sectorau economaidd a ddylai gael blaenoriaeth ar gyfer tymor yr hydref. 

 


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Blaenraglen waith: Diweddariad

FIN(4)-01-14 (papur 3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 21/11/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ôl-drafodaeth a thrafod yr adolygiad o waith a’r flaenraglen waith (13.00-13.40)

Dogfennau ategol:

Papur preifat: Adolygiad a blaenraglen waith

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Sesiwn breifat: Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 03/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 5 o'r agenda, ac ar gyfer eitem 1 o'r agenda ar gyfer y cyfarfod a gynhelir ar 9 Hydref 2013.

 

5.2 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith mewn sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 10/07/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Trafodaeth ar y Flaenraglen Waith a Dulliau o Weithio

Dogfennau ategol:

 • Y Flaenraglen Waith - Hydref 2013 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y blaenraglen waith a dulliau o weithio.


Cyfarfod: 01/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Trafod y blaenraglen waith


Cyfarfod: 28/02/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cyfarfod: 21/11/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod y Blaenraglen Waith

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r blaenraglen waith.


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papur cwmpasu ar Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Aelodau’n trafod y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad i drafnidiaeth gyhoeddus integredig yng Nghymru.


Cyfarfod: 14/06/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • Papur 3 - Y Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y Flaenraglen Waith gan roi eu barn a’u syniadau am ymchwiliadau yn yr hydref.


Cyfarfod: 29/02/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Trafod y Flaenraglen Waith - Ystyried ymchwiliad ar gyfer y dyfodol

Dogfennau ategol:

 • Papur cwmpasu ar brentisiaethau

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i brentisiaethau yng Nghymru a chytunodd ar y cylch gorchwyl drafft, er y bydd ambell newid yn cael ei wneud iddo. 


Cyfarfod: 25/01/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Ewropeaidd

    Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE – y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r Undeb Ewropeaidd, y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am faterion Ewropeaidd.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ganolbwyntio ar Horizon 2020 a’r canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer rhwydweithiau band eang.