Cyfarfodydd

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11.)

Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

NDM5855 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau Ategol
Bil Llywodraeth Leol (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5855 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

9

17

52

Derbyniwyd y Cynnig.

 


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12.)

Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) - Tynnwyd yr eitem yn ôl


Cyfarfod: 29/09/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) o dan Reol Sefydlog 26.44

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: cynnwys y cyhoedd

14, 26, 27

 

2. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: gweithdrefnau’r Cynulliad

1, 7, 10

 

3. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: adfywio economaidd a’r defnydd o’r Gymraeg

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

 

4. Diwygiadau i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

15, 16

 

5. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: cylch etholiadau

17

 

6. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: darpariaeth ganlyniadol

22, 23, 24

 

7. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i adrodd

18, 19

 

8. Trefniadau etholiadol . ar gyfer prif ardaloedd newydd: cyfarwyddydau, canllawiau ac adrodd

2, 25, 3, 4, 8, 11, 12

 

9. Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol: etholiadau

5, 13, 28, 30, 31

 

10. Diwygiad i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

20

 

11. Cod ymarfer ar faterion yn ymwneud â’r gweithlu

21

 

12. Cynghorau Ieuenctid

29

 

13. Cyfyngiadau ar drafodion gan awdurdodau sy’n uno: gweithdrefnau’r Cynulliad

9

 

Dogfennau Ategol

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 32.

Gan fod gwelliant 32 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd Gwelliant 34.

Gan fod gwelliant 34 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 38.

Gan fod gwelliant 38 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd Gwelliant 26.

Gan fod gwelliant 26 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

9

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 17.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd Gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 13, 28, 30 a 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd Gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd Gwelliant 12.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

NDM5823 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adrannau 2 - 47

b) adran 1

c) teitl hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.01

NDM5823 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adrannau 2 - 47

b) adran 1

c) teitl hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2-42

Adran 1

Teitl hir

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Yn bresennol:

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Sharon Barry, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Gareth Thomas, Ymgynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 48 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 28 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd 28.

 

Gwelliant 40 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 40, methodd gwelliant 41 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 42 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 42, methodd gwelliant 43 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 44 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 44, methodd gwelliant 45 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 46 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 46, methodd gwelliant 47 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 49 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 52 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 04/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11)

Y Bil Awdurdod Lleol (Cymru): y drefn ystyriaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor yr ystyriaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 yn y pwyllgor, a cytunodd mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

 • Adrannau 2-42
 • Adran 1
 • Teitl hir

Cyfarfod: 19/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

NDM5761 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.36

 

NDM5761 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

 


Cyfarfod: 19/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

NDM5760 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bill Llywodraeth Leol (Cymru).

Gosodwyd Bil Llywodraeth Leol (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 26 Ionawr 2015.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Bil Llywodraeth Loeol (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 5 Mai 2015.

Dogfennau Ategol
Bil Llywodraeth Leol (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.41

 

NDM5760 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bill Llywodraeth Leol (Cymru).

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 27/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

CLA(4)-11-15 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Ystyried yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1      Cytunodd yr Aelodau i ddrafftio adroddiad gydag ychydig o newidiadau.

 

 7.2     Nododd yr aelodau'r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6. Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft.

 


Cyfarfod: 20/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

CLA(4)-10-15 – Papur 9 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5. Trafododd y Pwyllgor y prif faterion sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7 - y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Ymgynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Sharon Barry, Cyfreithiwr, Tîm Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau cefnogol:

Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Clare Smith, Arweinydd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 

5.2     Cytunodd y Gweinidog i ddarparu i’r Pwyllgor:

·         unrhyw amcangyfrifon o gostau a geir yn yr achosion a gyflwynwyd iddo gan y chwe awdurdod lleol ar gyfer uno gwirfoddol;

·         eglurhad ynghylch a oes gan Lywodraeth Cymru y pŵer i uno cronfeydd pensiwn, a gwybodaeth ynghylch a oes rheolau penodol o ran cronfeydd pensiwn llywodraeth leol; ac

·         adroddiad y Comisiwn Staff blaenorol (a gyhoeddwyd ym mis Medi 1996 o bosibl) mewn perthynas ag uno blaenorol.

 


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd yn sesiynau 5 a 6

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6 - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

·         Alan Morris, Cyfarwyddwr, Arweinydd Sector Cyfiawnder Troseddol Llywodraeth Leol.

 

3.2 Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu'r canlynol ar gyfer y Pwyllgor:

 

 • Copi o'i lythyr at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â'r diffiniad o "brif swyddog" at ddiben adran 28 o'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru), a
 • Manylion pellach am unrhyw astudiaethau a gynhaliwyd yn dilyn ailstrwythuro blaenorol yn y sector cyhoeddus (naill ai yng Nghymru neu yn rhywle arall).

 

 

 

 


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5: - Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Owen Watkin, Cadeirydd

Steve Halsall, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Owen Watkin, Cadeirydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.   

·         Steve Halsall, Prif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ystyriaeth Gychwynnol o'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 

3.2     Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus i roi tystiolaeth ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) ac i ysgrifennu at bob awdurdod lleol a fynegodd ddiddordeb i uno'n wirfoddol i ofyn am wybodaeth ar y gost o lunio achosion busnes.

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3 - yr undebau

Unsain

Dominic Macaskill, Rheolwr Rhanbarthol, Pennaeth Llywodraeth Leol

 

GMB

Mike Payne, Swyddog Gwleidyddol Rhanbarthol

 

Uno’r Undeb

John Toner, Swyddog Rhanbarthol ar gyfer Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dominic Macaskill, Unsain

·         Mike Payne, GMB

·         John Toner, Unite

 

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd yn sesiynau 3 a 4

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn sesiynau 3 a 4. 

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4 - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Richard Penn, Cadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Richard Penn, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 


Cyfarfod: 02/03/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

(Amser dangosol 13.30)

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

CLA (4) -06-15- Papur 1 – Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4) -06-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA (4)-06-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 26/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2 - cynrychiolwyr o gyrff llywodraeth leol

Cyngor Gwynedd

Y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd

 

Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Gwelliannau a Rheoli Perfformiad

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Aelod Gweithredol Adnoddau

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Steve Thomas, Prif Weithredwr CLlLC

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi CLlLC

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Steve Phillips, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

 

Cyngor Sir y Fflint a Lawyers in Local Government

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Swyddog Monitro a Dirprwy Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir y Fflint; hefyd yn cynrychioli Lawyers in Local Government

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

 • Y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd
 • Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o Gabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Gwelliant a Rheoli Perfformiad, Cyngor Sir Ceredigion
 • Y Cynghorydd Anthony Hunt, Aelod Gweithredol - Adnoddau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Steve Phillips, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Swyddog Monitro a Dirprwy Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir y Fflint; sydd hefyd yn cynrychioli Cyfreithwyr ym maes Llywodraeth Leol

 


Cyfarfod: 26/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd yn sesiwn 2

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd yn sesiwn 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 1 y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Ymgynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Sharon Barry, Cyfreithiwr, Tîm Llywodraeth Lleol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau cefnogol:

Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, a'i swyddogion.

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:

 • Yr amserlen ar gyfer y gwaith a gaiff ei wneud mewn perthynas ag uno awdurdodau lleol ar ôl 2016, gan gynnwys etholiadau, awdurdodau cysgodol ac ati.
 • Nodyn ynghylch yr amserlen ar gyfer adolygiadau o nifer y cynghorwyr o fewn cymunedau/wardiau, sydd wedi'u trefnu ar hyn o bryd i'w cynnal ar ôl cyhoeddi'r map o'r prif ardaloedd, a ddisgwylir yn ystod haf 2015.

 


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Llywodraeth Leol (Cymru): trafod sesiynau tystiolaeth ychwanegol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 22/01/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Ystyried cwmpas a dull o wneud gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1 y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Awdurdod Lleol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Awdurdod Lleol (Cymru).