Cyfarfodydd

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar Fargeinion Dinesig

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01


Cyfarfod: 23/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Rhaglen Buddsoddi i Arbed

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.45


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyllideb Ddrafft 2016-17

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.47


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Polisi Caffael - Ysgogi Gwelliant ac Ymgysylltu â Busnesau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.12


Cyfarfod: 24/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Daith Cyllideb 2015 – 'Buddsoddi yn y Gymru a Garem'

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Gyflwr yr Ystâd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.14


Cyfarfod: 13/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Hynt rhaglenni ariannu yr UE

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Canlyniad yr ymgyngoriadau ar y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.08


Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn 2015-16

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.47


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflwyniad i'r Bil Casglu a Rheoli Trethi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.04


Cyfarfod: 23/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2015

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.12


Cyfarfod: 23/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Taith Cyllideb 2015 – Buddsoddi yn y Gymru a Garem

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.38


Cyfarfod: 09/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflawni Newid yng Nghymru drwy’r Polisi Caffael

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.27


Cyfarfod: 02/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad o Gynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.36


Cyfarfod: 02/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.04


Cyfarfod: 19/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50


Cyfarfod: 12/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE - Gohirwyd tan 19 Mai


Cyfarfod: 21/04/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

 

 


Cyfarfod: 24/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cryfhau Polisi Caffael

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.06


Cyfarfod: 10/02/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Datganoli trethi yng Nghymru - Ymgynghoriad ar Dreth Trafodiad Tir

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

 


Cyfarfod: 13/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Dyraniadau Canlyniadol Datganiad yr Hydref

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.58


Cyfarfod: 11/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Diweddariad ar Raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.47


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Lansio rownd ariannu Buddsoddi i Arbed 2014

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.21


Cyfarfod: 30/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyllideb Ddrafft 2015-16

Dogfen Ategol
Cyllideb Ddrafft 2014-15

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28