Manylion y penderfyniad

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Ardaloedd Menter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru.

Bu’r Pwyllgor yn trafod pa gynnydd a wnaed ym mhob un o’r saith o Ardaloedd Menter, ac roedd ganddo ddiddordeb penodol yn y mewnbwn ariannol a’r allbwn disgwyliedig ar gyfer pob ardal.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes craffu a chasglu tystiolaeth ar Ardaloedd Menter, Rhanbarthau City, Metro a Maes Awyr Caerdydd.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

 

NDM5429 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Ardaloedd Menter, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Dyddiad cyhoeddi: 12/02/2014

Dyddiad y penderfyniad: 12/02/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad