Manylion y penderfyniad

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Cwrdd â’r Her Tai: Creu Consensws ar gyfer Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Ydy

Diben:

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

Dyddiad cyhoeddi: 17/01/2012

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2012

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 17/01/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad