Manylion y penderfyniad

Urgent Debate

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Ymchwiliad ar droed

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.51

 

Canfyddiadau’r ymchwiliad i ofal cleifion ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/06/2015

Dyddiad y penderfyniad: 03/06/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad