Manylion y penderfyniad

Statement by the Minister for Housing, Regeneration and Heritage: Vibrant and Viable Places: A New Regeneration Framework for Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Ydy

Diben:

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

Dyddiad cyhoeddi: 13/03/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/03/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/03/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad