Manylion y penderfyniad

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Penderfyniadau:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, a’r prif ffocws fyddai ystyried eitemau'n ymwneud ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn. Ni chafwyd ymddiheuriadau. Roedd Suzy Davies yn bresennol yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd gan nad oedd Comisiynwyr newydd y Chweched Senedd wedi'u penodi eto.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 30/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/06/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd