Manylion y penderfyniad

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Yn y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

Dyddiad cyhoeddi: 01/02/2017

Dyddiad y penderfyniad: 31/01/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 31/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Dogfennau Cefnogol: