Manylion y penderfyniad

Cynnig i benodi archwilwyr ar gyfer cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Materion am y Swyddfa Archwilio Cymru ystyried gan Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid yn cynnwys pwerau statudol penodol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy'n ymwneud â chyfrifoldebau dros oruchwylio’r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru.

Nodir y swyddogaethau hyn yn Rheol Sefydlog 18.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09.

 

NDM4910 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 14(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn penodi RSM Tenon yn archwilwyr cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd ariannol 2011-2012; 2012-2013; a 2013-2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Dyddiad cyhoeddi: 09/02/2012

Dyddiad y penderfyniad: 08/02/2012

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/02/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad