Manylion y penderfyniad

Swyddfa Archwilio Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Materion am y Swyddfa Archwilio Cymru ystyried gan Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid yn cynnwys pwerau statudol penodol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy'n ymwneud â chyfrifoldebau dros oruchwylio’r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru.

Nodir y swyddogaethau hyn yn Rheol Sefydlog 18.

Penderfyniadau:

9.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2015-16.

 

9.2 Nododd yr Aelodau hefyd y diweddariad a ddarparwyd ar yr Adroddiad Fflyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 29/07/2015

Dyddiad y penderfyniad: 15/07/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad