Manylion y penderfyniad

Motion to annul The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) (Revocation) Regulations 2014

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Gall y Cynulliad benderfynu diddymu Rheoliadau a osodwyd o’i flaen sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

 

NNDM5582 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 18 Gorffennaf 2014, yn cael eu dirymu.

 

Tynnwyd y cynnig yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog12.27.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/10/2014

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad