Manylion y penderfyniad

Motion to annul the Education (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2013

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Gall y Cynulliad benderfynu diddymu Rheoliadau a osodwyd o’i flaen sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5307 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 12 Awst 2013, yn cael eu dirymu.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd y cynnig.

Dyddiad cyhoeddi: 24/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 23/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad