Busnes y Senedd

Busnes y Senedd yw’r gwaith a gyflawnir gan Aelodau'r Senedd er mwyn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi Cymreig a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hyn yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau.

Cyfarfodydd Llawn

Mynediad papurau busnes ar gyfer Cyfarfodydd Llawn, gan gynnwys Agenda, Pleidleisiau a Thrafodion ac eraill busnes y Senedd.

Pwyllgorau

Mae Pwyllgorau'r Senedd yn cyflawni nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar bolisïau Llywodraeth Cymru, craffu ar waith y Gweinidogion a chraffu ar ddeddfwriaeth.

Busnes blaenorol y Senedd

Llun o flaen y Senedd.