Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) ii o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff ii

    lle nad oes modd trafod eitem benodol o fusnes heb ddatgelu gwybodaeth bersonol am unigolion penodol sydd wedi'u hadnabod neu y gellir eu hadnabod ac na ddylid ei datgelu