Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) i o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff i

    lle mae cysylltiadau rhyngwladol, diogelwch gwladol, ymchwiliad i anghyfreithlondeb honedig, effeithiolrwydd gwaith gorfodi'r gyfraith neu weinyddu cyfiawnder yn briodol yn ei gwneud yn ofynnol i'r trafodion gael eu cynnal yn breifat