Grŵp Trawsbleidiol

Intergenerational Solidarity - Fifth Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar

 

Pwrpas

 

Hyrwyddo undod a dealltwriaeth rhwng y cenedlaethau, gan gynnwys prosiectau sy’n dod â chenedlaethau iau a chenedlaethau hŷn ynghyd, a thrafod tystiolaeth a datblygu cynigion polisi a fyddain gwneud lles i genedlaethau iau a chenedlaethau hŷn.

 

Helpu’r cenedlaethau iau a hŷn i liniaru, goresgyn ac atal teimladau o ynysrwydd cymdeithasol ac unigedd a achosir gan bandemig Covid-19.

 

Wrth gyfeirio at arferion sy’n pontio’r cenedlaethau yn y maes, dyma’r diffiniad sy’n cael ei ddyfynnu yn amlach na pheidio: “Nod arferion sy’n pontio’r cenedlaethau yw dod â phobl ynghyd mewn gweithgareddau ystyrlon sydd o les i’r naill a’r llall, ac sy’n hyrwyddo gwell dealltwriaeth a pharch rhwng cenedlaethau ac yn cyfrannu tuag at adeiladu cymdeithasau mwy cydlynol. Mae arfer sy’n pontio’r cenedlaethau yn gynhwysol, gan ddatblygu’r adnoddau cadarnhaol sydd gan hen ac ifanc i gynnig i’w gilydd ac i bobl o’u cwmpas”. (Canolfan Arfer sy’n Pontio’r Cenedlaethau: Sefydliad Beth Johnson, 2001)

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Delyth Jewell AS

 

Ysgrifennydd:

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I’w gadarnhau

 

Amser: I’w gadarnhau

 

Lleoliad: I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Aelodau

 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Jayne Bryant AS
 • Angela Burns AS
 • Dr Philippe Demougin - Hafod
 • Stephanie Green - ENRICH Cymru National Coordinator & PHD Candidate, Public Health Policy and Social Sciences (Swansea University)
 • Margaret Harris - Hafod
 • Heléna Herklots - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Delyth Jewell AS (Cadeirydd)
 • Dr Elizabeth Jones - Commercial Engagement & Research Development Officer,
 • Michelle Lewis - Officer of the Older People’s Commissioner for Wales
 • Dai Lloyd AS
 • Dr Carol Maddock - Centre for Innovative Ageing, Swansea University
 • Dr Deborah Morgan - Prifysgol Abertawe
 • Lynne Neagle AS
 • Mirain Llwyd Roberts - Bridging the Generations Coordinator, Gwynedd Council