Grŵp Trawsbleidiol

Cydraddoldeb Hil

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb hiliol 

 

Diben

 

Darparu fforwm trawsbleidiol i drafod materion yn ymwneud â hil, gan gynnwys pob agwedd ar wahaniaethu ar sail hil sy’n effeithio ar unigolion a chymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru.

 

Cefnogi’r gwaith o lunio dull trawsbleidiol o fynd i’r afael â’r gwahaniaeth sy’n ymwneud â chynrychiolaeth pobl BAME ar draws yr holl bleidiau gwleidyddol, penodiadau cyhoeddus a chynnig targedau i fynd i’r afael â chynhwysiant ac amrywiaeth hiliol.

 

Ystyried materion sydd o bwys i bobl BAME yng Nghymru a phenderfynu ar y goblygiadau polisi; a galluogi fforwm gweithredol i gynrychiolwyr o sefydliadau perthnasol gwrdd ag Aelodau’r Cynulliad i drafod meysydd sy’n peri pryder.

 

Cynyddu’r sylw a roddir i faterion hil a chydraddoldeb yng Nghynulliad Cymru; i ddiweddaru Aelodau’r Cynulliad ac aelodau ar faterion cydraddoldeb hiliol ac ymchwil ddiweddar; ac i gysylltu’r grŵp â sefydliadau cydraddoldeb hiliol ac undebau llafur trwy strwythurau TUC Cymru.

 

Gweithio trwy ddeialog drawsbleidiol mewn partneriaeth gymdeithasol, gan hyrwyddo rôl cymdeithas ddinesig Cymru, y Senedd a’r Llywodraeth wrth fynd ati i adeiladu Cymru sy’n rhydd o hiliaeth

 

Deiliad Swyddi

 

Cadeirydd  : John Griffiths AM

 

Ysgrifennydd: Judge Ray Singh

 

Y Cyfarfod Nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau

 • Ali Abdi - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Jim Alexis - Windrush Elders
 • Rhydell Bennet - SRtRC
 • Patience Bentu - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Hilary Brown - Virgo Consultancy Services
 • Alison Burrowes - PCS
 • Emily Daly - International School Linking
 • Rocio Cifuentes - Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig
 • Suzy Davies AS
 • Kay Denyer - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Adeola Dewis - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Adele Dunstan - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Humie Webbe
 • Suzanne Duval - Awetu
 • John Griffiths AS
 • Uzo Iwobi OBE - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Joanne Maksymiuk-King - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Menai Owen-Jones - The Pituitary Foundation
 • Maria Mesa - Women Connect First
 • Tamasree Mukhpadhyay - KIRAN
 • Claudia Ortiz - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Dr. Sibani Roy - NWAMI
 • Bethan Sayed AS
 • Geoffrey Simons - KIRAN
 • Shahien Taj - Henna Foundation
 • Leila Usmani - Race Alliance Wales
 • Ginger Wiegand - Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu