Grŵp Trawsbleidiol

Clefyd yr Afu

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

 

Diben

Ymchwilio i gyflyrau a phroblemau’r afu yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dr Dai Lloyd

 

Ysgrifennydd: Dr William R Williams

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I'w gadarnhau

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnod y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Dr W R Williams

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu