Grŵp Trawsbleidiol

Cerddoriaeth - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Cafodd y Grŵp Trawsbleidiol hwn ei ddiddymu ar ddiwedd y Bumed Senedd (Ebrill 2021).

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gerddoriaeth

 

Diben:

Cefnogi a datblygu cerddoriaeth yn ei holl ffurf ledled Cymru ac yn rhyngwladol

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhianon Passmore AS

 

Ysgrifennydd: Sam Murray

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol

Mae Cofnodion pob cyfarfod, ac Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gael yma:

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sam Murray

Aelodau