Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi

 

Diben

Nod y grŵp yw hwyluso trafodaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, yn arbennig yn y cyd-destun lle mae Cymru yn wynebu’r gyfradd uchaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer tlodi cymharol, ac yng ngoleuni casgliadau diweddar Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig dros dlodi enbyd a hawliau dynol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AC

 

Ysgrifennydd: Claire Cunliffe, Oxfam Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Tachwedd

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Claire Cunliffe
Oxfam Cymru

Aelodau

 • John Griffiths AS (Cadeirydd)
 • Dawn Bowden AS
 • Suzy Davies AS
 • Mike Hedges AS
 • Vikki Howells AS
 • Helen Mary Jones AS
 • Lynne Neagle AS
 • Jenny Rathbone AS
 • Leanne Wood AS
 • Tom Davies - The Children's Society
 • Nick Ireland - USDAW
 • Gillian Peace - WCIA
 • Amal Beyrouty - Women Connect First
 • Neil Binnell - SRCDC
 • Lucy Brockie - SRCDC
 • Rachel Cable - Oxfam Cymru
 • Claire Cunliffe - Oxfam Cymru
 • Jen Daffin Davies - Psychologists for Social Change
 • Sophia Dimitriadis - ASH Cymru
 • Steffan Evans - Sefydliad Bevan
 • Sarah Germain - FareShare Cymru
 • Allison Holmes - BASW
 • Emma Holmes - Cardiff and Vale Health Board
 • Duncan Holton - People and Work
 • Kath Hopkins - Pobl Group
 • Matt Hussey - The Children's Society
 • Lee Jones - Merthyr Housing
 • Ben Lloyd - Achub y Plant
 • Kerry Moore - Prifysgol Caerdydd
 • Alida Payson - Prifysgol Caerdydd
 • Bethan Proctor - National Energy Action
 • Susan Lloyd Selby - The Trussell Trust
 • Frances Taylor - Building Communities Trust