Grŵp Trawsbleidiol

Deddf Aer Glân i Gymru

Disgrifiad

Y Grŵp trawsbleidiol ar Ddeddf Aer Glân i Gymru

 

Diben

Sicrhau cefnogaeth wleidyddol ar gyfer deddf aer glân i Gymru.

 

Deiliaid swydd

 

Cadeirydd: Dai Lloyd

 

Ysgrifennydd: Awyr Iach Cymru

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I'w gadarnhau

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnod y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Healthy Air Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu