Grŵp Trawsbleidiol

Deddf Aer Glân i Gymru

Disgrifiad

Y Grŵp trawsbleidiol ar Ddeddf Aer Glân i Gymru

 

Diben

Sicrhau cefnogaeth wleidyddol ar gyfer deddf aer glân i Gymru.

 

Deiliaid swydd

 

Cadeirydd: Dai Lloyd

 

Ysgrifennydd: Awyr Iach Cymru

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 16 Mehefin 2020

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Microsoft Teams

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnod y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Healthy Air Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu